BGN
 • USD
 • GBP
 • BGN
 • RON
 • CAD
 • CNY
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RUB
 • ZAR
 • SEK
 • TRY

Количка

0 артикула

Категории

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФИРМА "СТРАТУС ЛАЙТ" ООД

Дата: 2016-12-21

                                                       

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФИРМА "СТРАТУС ЛАЙТ" ООД

Ние се стремим да предлагаме на клиентите си само качествени продукти от проектирането и производството до търговията, гаранционното и след гаранционно обслужване с LED осветителна техника, LED дисплеи и информационни табла, спазвайки нормативните изисквания, отнасящи се до дейността ни.

Държим нашите клиенти да получават компетентни консултации и професионални решения. Работим само с качествени продукти и гарантираме коректно спазване на сроковете.

Целта ни е да осигуряваме фирмен просперитет и стабилни пазарни позиции, чрез прилагане на най-новите технологични достижения, постоянното усъвършенстване на процесите на всеки етап от проектиране и производство, до след гаранционното обслужване за да постигнем и запазим удовлетвореността на клиентите ни.

При изпълнението на поетите отговорности, залагаме на:

► поддържане и непрекъснато подобряване ефикасността на процесите и резултатността на внедрената система за управление на качеството, гарантираща оптимално управление и овладяване на фирмените рискове, взимайки под внимание фирмения контекст

► ориентираност към потребностите на настоящите и бъдещи клиенти

► производство и доставка на продукти, които непрекъснато се усъвършенстват, и удовлетворяват изискванията на клиентите, в това число поддържане обновяване и подобряване на фирменото ноу-хау в производствената ни гама

► спазване изискванията на нормативните актове и на останалите заинтересовани страни

► обучение на високо квалифицирани специалисти и мотивация на персонала в дейността по осигуряване на качеството на предлаганите продукти и извършваната търговска дейност, и създаване на отлични условия на труд , оптимална инфраструктура и изправни ресурси за наблюдение и измерване

► ясно формулирани и гъвкави цели по качество, които са съобразени с изискванията на клиентите, и се преглеждат от Ръководството периодично за актуалност и ефикасност