BGN
 • USD
 • GBP
 • BGN
 • RON
 • CAD
 • CNY
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RUB
 • ZAR
 • SEK
 • TRY

Количка

0 артикула

Категории

 Във връзка с изпълнение на договор Договор № BG16RFOP002-2.001-0880-C01,

Дата: 2016-07-01

Публикуваме документация за избор на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: CNC център - 1бр.;
Обособена позиция 2: Автомат за насищане на печатни платки  – 1бр.
Обособена позиция 3: Конвекционна пещ - 1 бр.
Обособена позиция 4: Ръчен стенсил принтер -1бр.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ: „Подобряване на производствения капацитет на „Стратус лайт“ООД“

ДОГОВОР: BG16RFOP0022.001 – 0880 – С01

ПРОЕКТ: „Подобряване на производствения капацитет на „Стратус лайт“ООД“- 2 част