BGN
 • USD
 • GBP
 • BGN
 • RON
 • CAD
 • CNY
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RUB
 • ZAR
 • SEK
 • TRY

Количка

0 артикула

Категории

Информация за проект

Подобряване на производствения капацитет на "Стратус лайт" ООД

Дата: 2021-01-05

През 2019 г фирма „Стратус лайт” ООД кандидатства за финансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Основната цел на проекта е: подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на Стратус лайт ООД. В рамките на изпълнение на проекта ще се постигнат и следните специфични подцели:

 

 • дигитализиране на производствения процес;
 • повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти;
 • повишаване на качеството на произвежданите продукти с внедряване на иновативни решения в сектора;
 • затвърждаване на пазарните позиции на фирмата и навлизане на нови национални и международни пазари.

 

Постигането на специфичните цели ще доведе и до устойчив растеж, по-високи продажби, запазване на работните места и разкриване на нови такива. Чрез реинвестиране на генерираните печалби предприятието ще продължи да обновява технологичния си парк, ще запази тенденцията за повишаване на качеството на продукцията при по-ниска себестойност. Всички тези резултати водят до трайно повишаване на конкурентоспособността на "Стратус лайт" ООД, като това ще доведе до постигане на основните цели и бъдещата устойчивост на резултатите от изпълнение на проекта.

  Дейността, с която ще се постигне горепосочената цел, както и специфичните цели е „Дейност за подобряване на производствения капацитет на „Стратус лайт” ООД”. По проекта ще се закупи следното производствено оборудване:

1. Автомат за насищане на печатни платки - 1 бр.;

2. Безоловна пещ за спояване - 1 бр.;

3. Безоловна спояваща машина по технология "Спойка вълна" за DIP елементи - 1 бр. - Тунелна пещ за спояване с прецизен електронен контрол на температурата в 5 зони. Споява наситените електронни компоненти към печатната платка след насищане;

4. CNC диспенсър за лепила и силикони - 1 бр. - Автоматичен CNC прецизен пневматичен диспенсър за еднокомпонентни лепила силикони и защитни покрития;

5. CNC диспенсър за двукомпонентни полиуретани - 1 бр. - Автоматичен CNC диспенсър за двукомпонентни лепила, силикони, полиуретани в съотношения между 1:1 до 1:10.

6. 3 D принтер - 1 бр. - За прототипиране на произвежданите изделия с цел предотвратяване на грешки и навременното им коригиране;

7. Комплект от две интегрирани сфери, Спектрорадиометър - 1 бр

 

Продължителността на проекта е 12 месеца.

 

Обща стойност на бюджета – 357 350 лв от които 212 623,25лв Европейско финансиране и 37 521,75лв Национално финансиране.